DGPC DIAZ CORTEZ 2017 // VM34

dgpc

ROMAN AUGUSTO BAIMA

DISEÑO GRÁFICO // SEGUNDO AÑO
MATERIAS APROBADAS
PRIMER AÑO
DISEÑO GRÁFICO I
MORFOLOGÍA I
TIPOGRAFÍA I
MEDIOS EXPRESIVOS I
COMUNICACIÓN 1
HISTORIA I
TECNOLIGÍA I
SEGUNDO AÑO
TIPOGRAFÍA II
MORFOLOGÍA II
MEDIOS EXPRESIVOS II
COMUNICACIÓN II
HISTORIA II
TECNOLOGÍA II