UBA | FADU | DG | Cátedra Díaz Cortez | Anibal Ocampo, Victoria Gondra | Camila Enriquez, Cristian Bustamante, Florencia Groesman, Sol Puglisi | Acumar | 1º cuat. 2020

Cristian Bustamante

foto de perfil

Datos de cursada

Catedra: Díaz Cortez
Docentes: Anibal y Victoria - Grupo jt12
Integrantes: Camila Enriquez, Florencia C. Groesman, Cristian Bustamante, Sol Puglisi
Comitente: Acumar


Materias en curso actualmente

Morfologia 2 - Cátedra Mazzeo
Tipografia 2 - Cátedra Gaitto
Medios expresivos 1 - Cátedra Campos
Diseño por computación - Cátedra Diaz Cortez